Is duurzaam beleggen belangrijk voor je rendement?

Duurzaamheid speelt meer dan ooit in de financiële wereld. De vraag naar duurzame producten is flink toegenomen. Vooral fondsbeheerders zagen de inflow in hun ESG fondsen de laatste jaren flink toenemen. In het eerste halfjaar van 2020 zelfs record inflows. Wat is ESG nu eigenlijk en waarom willen investeerders hier graag in investeren?

Wat is ESG?

Belangrijk is om te weten wat ESG betekent.  Het wordt misschien geassocieerd met vooral het milieu, maar dit  is slechts een onderdeel van het begrip. ESG is een afkorting en bestaat niet alleen uit milieu gerelateerde onderdelen. Het begrip bestaat uit drie pilaren: 1= economie, 2= milieu, 3= sociaal. Ook wel bekend als profit, planet, people (Triple bottom line). Dit houdt in dat de investering de insteek heeft om een zo hoog mogelijke winst te behalen waar duurzaamheid een onderdeel van is. In de praktijk betekent dit dat bedrijven vaak duurzaamheid doelstellingen rapporteren in jaarverslagen.

Ook goed om te weten is dat het wat anders is dan SRI investing. SRI investering is op basis van principes. Dit is een niet gestandaardiseerde manier van investeren. Ook is er impact investing, waarbij het financiële aspect ondergeschikt is aan het economische gewin.

ESG presteert

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ESG beter presteert. Echter, de onderzoeken worden vaak op fondsniveau gedaan (een mandje aandelen). Maar hoe kan het dat ESG beter presteert dan de markt?

Uiteindelijk gaat het bij ESG om risico’s en deze monitoren. Dit resulteert vaak in een beter management binnen een bedrijf. Buiten dat het aantal printjes uit de printer (kosten) moeten worden verminderd is er ook een focus op een goede relatie met werknemers en bewoners in de omgeving, een duurzame omgang met stakeholders en een goed verhaal voor je verdienmodel maar klanten toe (er is nu eenmaal vraag naar duurzame producten/bedrijven).

Kanttekening

ESG fondsen zijn voornamelijk de financiële instrumenten waar populariteit wordt gewonnen. Fondsbeheerders stellen vaak criteria op wat men bijvoorbeeld uitsluit binnen een fonds. Een fonds kijkt naar een index en legt hier een filter overheen. Een aantal voorbeelden van uitsluitingen die men bijvoorbeeld toepast bij het samenstellen van een fonds: Alcohol, gokken, tabak, nucleaire energie, militaire wapens. Bedrijven met exposure naar deze onderdelen worden dus niet opgenomen in het fonds.

Buiten deze uitsluitingen kan hier dus bijvoorbeeld ook in terugkomen dat 50% van het fonds moet bestaan uit de fondsen met de hoogste ESG ratings. Je kunt dus begrijpen dat hier minder spelers in terugkomen die een flinke exposure hebben naar fracking (een manier om olie te winnen) en staalproducenten. Laten dit nu juist sectoren zijn die flinke klappen hebben gehad.

ESG interessant?

Buiten je eigen principes is het dus wel degelijk interessant om te kijken naar ESG criteria. Het is bewezen dat beleggingen op de middellange en lange beter presteren wanneer de criteria wordt gehandhaafd.

Beleg je wel in ESG fondsen vanuit principes? Pas dan op, want greenwashing is ook hier aanwezig. Alhoewel je wel degelijk in duurzamere beleggingen investeert moet je niet het idee hebben dat Shell of Total niet in portefeuille zit. Hier moet je wat meer radicale keuzes voor gaan maken om dat te bewerkstelligen.

Beleg jij vooral in duurzame fondsen of juist niet? Laat het hieronder weten in een reactie!

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.