Wat zijn de voordelen van indexbeleggen?

Het aantal mensen dat voorstander is van indexbeleggen is de laatste jaren explosief gestegen. Maar waarom deze populariteit? Dit heeft meerdere redenen. In dit artikel gaan we in op de voordelen van indexbeleggen. 

Kosten
Eén belangrijke reden zijn de kosten. Veel huisfondsen van banken en verzekeraars zijn actieve beleggingsfondsen die de markt proberen te verslaan. Dat voorspellen kost veel geld. Denk hierbij aan de kosten van fondsmanagers, het inkopen van onderzoeken en de extra transactiekosten voorvloeiend uit dit actieve beleid. Ook wanneer je zelf actief belegd, maak je al snel meer transactiekosten dan je denkt. Dit alles gaat onvermijdelijk ten koste van het rendement. De kosten moeten immers eerst worden terugverdiend…

Rendement
Ook het rendement is voor veel mensen een belangrijke reden om voor indexbeleggen te kiezen. De fondsmanager van actief beheerde fondsen probeert de markt te verslaan door op het juiste moment koop- of verkooptransacties te doen. Maar de beurs blijkt niet te voorspellen. En dat zien we terug in de resultaten van actieve fondsen ten opzichte van de index. Over een periode van 10 jaar haalt zo’n 80% van de actieve fondsen een lager rendement dan de index.

Kijken we naar een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar, dan behaalt bijna geen enkel actief fonds een hoger rendement dan de index.

 

Risico
Maar hoe zit het met het beleggingsrisico? Een indexfonds volgt een bepaalde index, dus ook als de koers daalt. Jij of een fondsbeheerder zou door op de juiste momenten in- of uit bepaalde beleggingen te stappen het risico voor u kunnen beperken.

Deze stelling is op zich juist. Hiervoor dient wel het juiste moment bepaalt te worden. De beurs is moeilijk te voorspellen en timing blijkt voor veel beleggers vaak lastig. Uitstappen gebeurt vaak pas nadat een koersdaling is ingezet. Een deel van de daling is al hierdoor al voor je rekening. Opnieuw instappen gebeurt vaak nadat een stijging van de markt al is ingezet. Het eerste deel van het koersherstel mis je daardoor. Met een verkeerde timing kun je bij een fluctuerende koers dus tweemaal verliezen.

Meer tijd, minder risico
Eén van de belangrijkste factoren bij het bepalen van uw beleggingsrisico is de zogenaamde beleggingshorizon. Met andere woorden: Hoelang kan je vermogen geïnvesteerd blijven? Heb je het vermogen pas over 20 jaar nodig? In dat geval zijn koersschommelingen eerder een kans dan een bedreiging. Je hebt na een dalende markt namelijk voldoende tijd om het herstel af te wachten. Heb je op korte termijn geld nodig? In dat geval kan beleggen risicovol zijn.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.